ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φαμήλας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Φαμήλα από το δήμο Ναυπάκτου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαμήλας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φαμήλα της κοινότητας διορθώνεται σε Φαμίλα

Το όνομα του οικισμού Συκιά της κοινότητας διορθώνεται σε Συκέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Φαμίλας

Κ. Φαμίλας (Αιτωλοακαρνανίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Φαμήλας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καρκανιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαμίλας

Αναγνώριση του οικισμού Πλατανιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Φαμίλας

ΦΕΚ 254Α - 05/11/1968

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Φαμίλα στον οικισμό Πλατανιάς

14/03/1971

Ο οικισμός Καρκανιά της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Πλατανιάς της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 29/12/1989

Ο οικισμός Φαμίλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Ο οικισμός Συκέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πυλλήνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv