ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αμβρακίας (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αμβρακία

Ο οικισμός Γκουρτοβοί προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κοσίνα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Τσεβελιάσα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Μπερίκος προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Νεροσύρτης προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Δερίκοβον προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Στρυγανιά προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Σαμπατίνα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κλοζίνα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κλοζίνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοσκινάς προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Μαχαλάς προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Λαμπίριον προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Μελίγκοβα προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Ο οικισμός Κλοπωτά προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Αμβρακία στον οικισμό Μπερίκος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του οικισμού Γκουρτοβοί του δήμου διορθώνεται σε Γκυρτοβός

Ο οικισμός Μελίγκοβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλοπωτά του δήμου καταργείται.

Δ. Αμβρακίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αμβρακία αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμβρακίας

Ο οικισμός Γκερτοβός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερτοβού

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαμπιρίου

Ο οικισμός Κοσίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοσίνας

Ο οικισμός Μπερίκος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπερίκου

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσίνας

Ο οικισμός Σαμπατίνα ή Σομποτίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Δερίκοβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Νεροσύρτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Τσεβελιάσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπερίκου

Ο οικισμός Στρυγανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σπαρτιά

Το όνομα του οικισμού Γκυρτοβός του δήμου διορθώνεται σε Γκερτοβός

Το όνομα του οικισμού Σαμπατίνα του δήμου διορθώνεται σε Σαμπατίνα ή Σομποτίνον

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αμβρακίας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμβρακία από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμβρακία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv