ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γουρίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γουρίτσα από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γουρίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυρτιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυρτιάς

Κ. Μυρτιάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γουρίτσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόμυλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτιάς

Αναγνώριση του οικισμού Πέρεβος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτιάς

Αναγνώριση του οικισμού Πεζούλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτιάς

Αναγνώριση του οικισμού Λυκοστόμιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτιάς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μυρτιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μυρτέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μυρτέας

Ο οικισμός Λυκοστόμιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πεζούλια της κοινότητας καταργείται.

Κ. Μυρτέας (Αιτωλοακαρνανίας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μυρτιάς

19/03/1961

Ο οικισμός Πέρεβος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Παλαιόμυλος της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Λουτρά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυρτέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Πέρεβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Παλαιόμυλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Λουτρά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv