ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ζακωνίνων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ζακώνινα

Ο οικισμός Αχόμαυρος προσαρτάται στο δήμο Ζακωνίνων

Ο οικισμός Λιγόσταινα προσαρτάται στο δήμο Ζακωνίνων

Ο οικισμός Μονή Ζακωνίνης προσαρτάται στο δήμο Ζακωνίνων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ζακώνινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Αχόμαυρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Λιγόσταινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Μονή Ζακωνίνης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ζακωνίνων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζακώνινα από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Αχόμαυρος αποσπάται από το δήμο Θεστειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Αχόμοβος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παραβόλας

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Πλατανιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Παραβόλας

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Ο οικισμός Ζακώνινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριλάγκαδον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τριλάγκαδου

Κ. Τριλάγκαδου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 51Α - 19/02/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζακωνίνων

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Τριλάγκαδον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παληοκαρυά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παληοκαρυάς

Κ. Παληοκαρυάς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τριλάγκαδου

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Παληοκαρυά της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιοκαρυά

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παλαιοκαρυάς

Κ. Παλαιοκαρυάς (Αιτωλοακαρνανίας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Παληοκαρυάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκαρυάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv