ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καινουρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καινούριον από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βλοχός αποσπάται από το δήμο Θεστειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 139Α - 04/06/1925

Ο οικισμός Νέα Αβώρανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Αβώρανης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Καρρέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Τσιφέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουρίου

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Βλοχός και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Καινούριον της κοινότητας διορθώνεται σε Καινούργιον

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Καινουργίου

Ο οικισμός Βλοχός της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσιφέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Κ. Καινουργίου (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Ρεντσπέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουργίου

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Καινουρίου

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Βλοχός και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουργίου

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Ρεντσπέριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Νικόλαος

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Βλοχός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καινούργιον της κοινότητας

ΦΕΚ 16Α - 30/01/1979

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Κακαβάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Καινουργίου

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Καινούργιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Θεστιέων

Ο οικισμός Άνω Βλοχός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων

Ο οικισμός Καρρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων

Ο οικισμός Κακαβάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv