ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λαμπιρίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαμπίριον από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Πιτσέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώρι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπιρίου

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπιρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Αλυκή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοχώρι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πιτσέϊκα της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Λαμπίριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαμπιρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Λαμπίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv