ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γλιάτας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλιάτα από το δήμο Ανδανίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γλιάτα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ηλέκτρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ηλέκτρας

Κ. Ηλέκτρας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλιάτας

ΦΕΚ 12Α - 13/01/1934

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάνδρας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Σούλιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Ηλέκτρας

07/04/1951

Ο οικισμός Σούλιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ηλέκτρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδανίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv