ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αμφείας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πολιανή

Ο οικισμός Γαρδίκι προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Αρφαρά προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Βρωμόβρυση προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άγριλος ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Πολιανή ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Άγριλος προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Βελανιδιά προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Σταματινόν προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Κάτω Αρφαρά προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Φόνισσα προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Δρέμι προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Ξηροχώραφα προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δρέμι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουταλά προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 36Α - 29/08/1855

Ο οικισμός Κάτω Αρφαρά ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρφαρά ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 26Α - 12/07/1874

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Αρφαρά στον οικισμό Άγριλος

ΦΕΚ 9Α - 07/02/1876

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Άγριλος στον οικισμό Αρφαρά

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κάτω Αρφαρά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ξηροχώραφα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Φλώρος προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

Ο οικισμός Σκαλόρριζα (Τσουκαλέϊκα) προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Αμφείας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βρωμόβρυσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωμόβρυσι

Ο οικισμός Άγιος Φλώρος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Φλώρου

Ο οικισμός Πολιανή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πολιανής

Ο οικισμός Αρφαρά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρφαρών

Ο οικισμός Βελανιδιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελανιδιάς

Ο οικισμός Άγριλος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγρίλου

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου

Ο οικισμός Σταματινόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σταματινού

Ο οικισμός Χριστοφιλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Φλώρου

Ο οικισμός Πήδημα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγρίλου

Ο οικισμός Κουταλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λέϊκων

Το όνομα του οικισμού Βρωμόβρυση του δήμου διορθώνεται σε Βρωμόβρυσι

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Σκαλόρριζα (Τσουκαλέϊκα) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φόνισσα του δήμου καταργείται.

Κ. Γαρδικίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκι από το δήμο Αμφείας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γαρδικίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαρδικίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γαρδίκι της κοινότητας μετονομάζεται σε Άμφεια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμφείας

Κ. Αμφείας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γαρδικίου

16/10/1940

Ο οικισμός Άμφεια της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Άμφεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμφείας

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Άμφεια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμφείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Γαρδικίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Κάτω Άμφεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Ο οικισμός Άνω Άμφεια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θουρίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv