ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μανδανίσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μανδάνισα από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Μανδάνισα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παντάνασσα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παντανάσσης

Κ. Παντανάσσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μανδανίσης

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Σχοινιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Παντανάσσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παντάνασσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Σχοινιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv