ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουσταφουλίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μουσταφούλι από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μουσταφούλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Παναιτώλιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παναιτωλίου

Κ. Παναιτωλίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μουσταφουλίου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Χαλίκι και προσάρτησή του στην κοινότητα Παναιτωλίου

ΦΕΚ 171Α - 10/08/1950

Ο οικισμός Χαλίκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλικίου Θέρμου

31/12/1951

Ο οικισμός Χαλίκι αποσπάται από την κοινότητα Χαλικίου Θέρμου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Χαλίκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναιτώλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεστιέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv