ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπερίκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπερίκος από το δήμο Αμβρακίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σαμπατίνα ή Σομποτίνον αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δερίκοβον αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεροσύρτης αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεβελιάσα αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 44Α - 28/02/1924

Ο οικισμός Σαμπατίνα ή Σομποτίνον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαμπατίνης

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μπερίκος της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρυμών

Ο οικισμός Δερίκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Χαλίκι

Ο οικισμός Τσεβελιάσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεροχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δρυμώνος

Κ. Δρυμώνος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπερίκου

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μελίγκοβα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυμώνος

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Νεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεροχωρίου

Ο οικισμός Μελίγκοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Νεροχωρίου

ΦΕΚ 303Α - 31/08/1931

Ο οικισμός Χαλίκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλικίου Αμβρακίας

Ο οικισμός Νεροσύρτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Χαλικίου Αμβρακίας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Δρυμών και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυμώνος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Τριάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Δρυμώνος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Κοσκινάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Άνω Δρυμών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv