ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μωροσκλάβου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μωρόσκλαβον από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 73Β - 12/12/1922

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Μωρόσκλαβον στον οικισμό Σιταράλωνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σιταραλώνων

Κ. Σιταραλώνων (Αιτωλοακαρνανίας)

Ο οικισμός Σιταράλωνα προσαρτάται στην κοινότητα Σιταραλώνων

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μωροσκλάβου

14/03/1971

Ο οικισμός Μωρόσκλαβον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σιταράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv