ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αλαγωνίας (Μεσσηνίας)

09-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σίτσοβα

Ο οικισμός Τσερνίτσα προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

Ο οικισμός Λαδάς προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

Ο οικισμός Καρβέλι προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

Ο οικισμός Μεγάλη Αναστάσοβα προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

Ο οικισμός Μικρή Αναστάσοβα προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Μαρδακίου προσαρτάται στο δήμο Αλαγωνίας

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σίτσοβα στον οικισμό Τσερνίτσα

ΦΕΚ 23Α - 26/06/1863

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσερνίτσα στον οικισμό Σίτσοβα

ΦΕΚ 9Α - 14/02/1875

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σίτσοβα στον οικισμό Τσερνίτσα

ΦΕΚ 75Α - 26/11/1879

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Τσερνίτσα στον οικισμό Σίτσοβα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Μαρδακίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 246Α - 05/12/1907

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σίτσοβα στον οικισμό Τσερνίτσα

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σίτσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σίτσοβας

Ο οικισμός Τσερνίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσερνίτσης

Ο οικισμός Λαδάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαδά

Ο οικισμός Καρβέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρβελίου

Ο οικισμός Μικρή Αναστάσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικράς Αναστασόβης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σίτσοβας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σίτσοβα από το δήμο Αλαγωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σίτσοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αλαγονία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αλαγονίας

Κ. Αλαγονίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σίτσοβας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Μαχαλάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλαγονίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αλαγονία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv