ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σκουτεράς (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκουτερά από το δήμο Θεστειέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα αποσπάται από το δήμο Θεστειέων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 112Α - 25/05/1919

Ο οικισμός Σκουτεσιάδα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουτεσιάδας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Συγγενέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουτεράς

Αναγνώριση του οικισμού Σταματογιαννέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουτεράς

Αναγνώριση του οικισμού Λερέϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουτεράς

Αναγνώριση του οικισμού Ελληνικός και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουτεράς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Σταματογιαννέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Σταματογιανναίικα

Ο οικισμός Λερέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συγγενέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ελληνικός της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σιγκουναίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουτεράς

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Ελληνικόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκουτεράς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκουτερά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Παναιτωλικού

Ο οικισμός Σιγκουναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναιτωλικού

Ο οικισμός Σταματογιανναίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναιτωλικού

Ο οικισμός Ελληνικόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παναιτωλικού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv