ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σπαρτιά (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σπαρτιάς από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στρυγανιά αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Κλωποτά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαρτιά

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μακρειά Λογκά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαρτιά

Αναγνώριση του οικισμού Κουφάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαρτιά

15/05/1962

Το όνομα του οικισμού Μακρειά Λογκά της κοινότητας διορθώνεται σε Μακρά Λογκά

17/03/1991

Ο οικισμός Κουφάλα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπαρτιάς της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Μακρειά Λογκά και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαρτιά

Αναγνώριση του οικισμού Στεκούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σπαρτιά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στεκούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Κάτω Μακρειά Λογκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Κλωποτά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Σπαρτιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Στρυγανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Μακρά Λογκά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv