ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ξηροκαρυταίνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ξηροκαρύταινα από το δήμο Ελευσίνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Συριάμον αποσπάται από το δήμο Ελευσίνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παναγουλέϊκα αποσπάται από το δήμο Ελευσίνος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από το δήμο Ελευσίνος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Παναγουλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γλανιτζιάς

ΦΕΚ 94Α - 02/05/1919

Ο οικισμός Ποδογορά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποδογοράς

ΦΕΚ 15Α - 21/01/1925

Ο οικισμός Συριάμον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποδογοράς

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ξηροκαρύταινα της κοινότητας διορθώνεται σε Ξηροκαρίταινα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ξηροκαριταίνης

Κ. Ξηροκαριταίνης (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ξηροκαρυταίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ξηροκαρίταινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv