ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καρνεσίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαλτεσινίκον

Ο οικισμός Καμενίτσα προσαρτάται στο δήμο Καρνεσίου

Ο οικισμός Γλανιτζιά προσαρτάται στο δήμο Καρνεσίου

Ο οικισμός Κερπινή προσαρτάται στο δήμο Καρνεσίου

Ο οικισμός Καρνέσι προσαρτάται στο δήμο Καρνεσίου

Ο οικισμός Τοπόριστα προσαρτάται στο δήμο Καρνεσίου

Ο οικισμός Γλόγοβα προσαρτάται στο δήμο Καρνεσίου

Ο οικισμός Αγρίδιον προσαρτάται στο δήμο Καρνεσίου

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Καρνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κλείτορος

Ο οικισμός Βαλτεσινίκον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Μολλοτού

Ο οικισμός Καμενίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λάδωνος

Ο οικισμός Τοπόριστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Ο οικισμός Γλόγοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Ο οικισμός Αγρίδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Ο οικισμός Γλανιτζιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολλοτού

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μολλοτού

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καρνεσίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρνέσι από το δήμο Κλείτορος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Καρνέσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηροκαμπιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ξηροκαμπιάς

Κ. Ξηροκαμπιάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρνεσίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Ξηροκαμπιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πράσινον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πρασίνου

Κ. Πρασίνου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ξηροκαμπιάς

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια Καρνέση και προσάρτησή του στην κοινότητα Πρασίνου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Ο οικισμός Καλύβια Καρνέση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv