ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τσερνίτσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τσερνίτσα από το δήμο Αλαγωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τσερνίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αρτεμισία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αρτεμισίας

Κ. Αρτεμισίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τσερνίτσης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Αρτεμισία και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρτεμισίας

19/03/1961

Ο οικισμός Κάτω Αρτεμισία της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Θεοτόκος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αρτεμισίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θεοτόκος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Αρτεμισία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv