ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γλανιτζιάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γλανιτζιά από το δήμο Κλείτορος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 476Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Παναγουλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Ξηροκαρυταίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κυρά-Γεφύρι προσαρτάται στην κοινότητα Γλανιτζιάς

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Γλανιτζιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροκκλήσι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταυροκκλησίου

Κ. Σταυροκκλησίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γλανιτζιάς

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Σταυροκκλήσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυγδαλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυγδαλιάς

Κ. Μυγδαλιάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σταυροκκλησίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Μυγδαλιά της κοινότητας διορθώνεται σε Αμυγδαλέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αμυγδαλέας

Κ. Αμυγδαλέας (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μυγδαλιάς

Ο οικισμός Παναγουλέϊκα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κυρά-Γεφύρι της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιόπυργος και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμυγδαλέας

ΦΕΚ 129Α - 17/08/1978

Ο οικισμός Αμυγδαλέα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυγδαλιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μυγδαλιάς

Κ. Μυγδαλιάς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 129Α - 17/08/1978

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αμυγδαλέας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυγδαλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κλείτορος

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv