ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κερπινής (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κερπινή από το δήμο Κλείτορος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κερπινή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονάστρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μονάστρας

Κ. Μονάστρας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κερπινής

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Άνω Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Μονάστρας

Αναγνώριση του οικισμού Πετρέικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μονάστρας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Μονάστρα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερπινή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κερπινής

Κ. Κερπινής (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μονάστρας

16/10/1940

Ο οικισμός Πετρέικα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κερπινής

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Ο οικισμός Κερπινή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Ο οικισμός Κάτω Καλύβια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κλείτορος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv