ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ασλάναγα (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασλάναγα από το δήμο Άριος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπαλιάγα αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπισμπάρδι αποσπάται από το δήμο Άριος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Μπαλιάγα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαλιάγας

ΦΕΚ 71Β - 30/11/1922

Ο οικισμός Ασλάναγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοποταμία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσοποταμίας

Κ. Μεσοποταμίας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 71Β - 30/11/1922

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασλάναγα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Μπισμπάρδι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπροπουλιά

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Ο οικισμός Μεσοποταμία της κοινότητας μετονομάζεται σε Άρις

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Άριος

Κ. Άριος (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 164Α - 03/05/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεσοποταμίας

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο οικισμός Ασπροπουλιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπροπουλιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άρις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Άριος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv