ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τεύθιδος (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Λαγκάδια από το δήμο Ογγίου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ρεκούσι αποσπάται από το δήμο Ογγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσάρνι αποσπάται από το δήμο Ογγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσίπολι αποσπάται από το δήμο Ογγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυράδες αποσπάται από το δήμο Ογγίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χοτούζα αποσπάται από το δήμο Τεύθιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούσμαρι αποσπάται από το δήμο Τεύθιδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Χοτούζα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φούσμαρι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 38Α - 09/08/1865

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Λαγκαδίων

Δ. Λαγκαδίων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 38Α - 09/08/1865

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τεύθιδος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μαυράδες του δήμου καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Ρεκούσι του δήμου διορθώνεται σε Ρεκούνι

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Ρεκούνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρεκουνίου

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγκαδίων

Ο οικισμός Τσίπολιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρεκουνίου

Ο οικισμός Τσιάρνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαγκαδίων

Το όνομα του οικισμού Τσίπολι του δήμου διορθώνεται σε Τσίπολιος

Το όνομα του οικισμού Τσάρνι του δήμου διορθώνεται σε Τσιάρνη

Ο δήμος καταργείται

Κ. Λαγκαδίων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκάδια από το δήμο Λαγκαδίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιάρνη αποσπάται από το δήμο Λαγκαδίων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σβόρνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαγκαδίων

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Τσιάρνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Φτεριά

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Φτεριά της κοινότητας διορθώνεται σε Πτεριά

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λαγκαδίων

Δ. Λαγκαδίων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λαγκαδίων

ΦΕΚ 54Α - 05/03/1955

Ο οικισμός Σβόρνα του δήμου μετονομάζεται σε Καλονέριον

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Νικόλαος και προσάρτησή του στο δήμο Λαγκαδίων

Αναγνώριση του οικισμού Ξεροβούνι και προσάρτησή του στο δήμο Λαγκαδίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Αθανάσιος και προσάρτησή του στο δήμο Λαγκαδίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τουθόα αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φούσκαρη αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Λευκοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καλονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λευκοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ξεροβούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Πτεριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Λαγκάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Τουθόα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Φούσκαρη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv