ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βρωμόβρυσης (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βρωμόβρυση από το δήμο Εύας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μισυρλί ή Μισερλί αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουκκορράχη αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σπητάλια αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αλητσελεπή αποσπάται από το δήμο Εύας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 69Α - 26/03/1919

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αϊδινίου

Ο οικισμός Μισυρλί ή Μισερλί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μισυρλίου ή Μισερλίου

Ο οικισμός Σπητάλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μισυρλίου ή Μισερλίου

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Αλητσελεπή της κοινότητας μετονομάζεται σε Τρίοδος

ΦΕΚ 292Α - 10/11/1948

Ο οικισμός Τρίοδος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τριόδου

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Ο οικισμός Βρωμόβρυση της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμφιθέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμφιθέας

Κ. Αμφιθέας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 253Α - 14/12/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρωμόβρυσης

05/04/1981

Ο οικισμός Κουκκορράχη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αμφιθέα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αμφιθέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανδρούσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv