ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ροϊνού (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ροϊνό από το δήμο Φαλάνθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ροϊνό της κοινότητας διορθώνεται σε Ροεινόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Ροεινού

Κ. Ροεινού (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Ροϊνού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ροεινόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv