ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Λουκαβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κάτω Λουκάβιτσα από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κάτω Λουκαβίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 119Α - 18/04/1932

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Λουκαβίτσης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Γενιτζαμίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Κάτω Λουκαβίτσης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κάτω Λουκάβιτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αυγή

Ο οικισμός Γενιτζαμίον της κοινότητας μετονομάζεται σε Ωραία

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αυγής

Κ. Αυγής (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κάτω Λουκαβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ωραία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Αυγή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv