ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παύλιας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παύλια από το δήμο Τρικολώνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παλαιομούρι αποσπάται από το δήμο Τρικολώνων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Παλαιομούρι της κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιομοίριον

ΦΕΚ 3Α - 13/01/1969

Ο οικισμός Παύλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κολώνη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κολώνης

Κ. Κολώνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 3Α - 13/01/1969

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Παύλιας

14/03/1971

Το όνομα του οικισμού Κολώνη της κοινότητας διορθώνεται σε Παύλια

Το όνομα του οικισμού Παλαιομοίριον της κοινότητας διορθώνεται σε Κολώνη

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Παύλιας

Κ. Παύλιας (Αρκαδίας)

14/03/1971

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κολώνης

ΦΕΚ 45Α - 16/04/1984

Ο οικισμός Κολώνη της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιομοίριον

ΦΕΚ 145Α - 01/06/1989

Ο οικισμός Παλαιομοίριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τριλόφου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τρικολώνων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv