ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βαλτετσίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βαλτέτσι

Ο οικισμός Αραχαμίταις προσαρτάται στο δήμο Βαλτετσίου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κανδρέβα αποσπάται από το δήμο Ασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δώριζας αποσπάται από το δήμο Ασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάναρης αποσπάται από το δήμο Ασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπίτσα αποσπάται από το δήμο Ασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιανός αποσπάται από το δήμο Ασέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάπαρι αποσπάται από το δήμο Ορεστασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρογιάννη αποσπάται από το δήμο Ορεστασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουτρομπούχι αποσπάται από το δήμο Ορεστασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από το δήμο Ορεστασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλύκα αποσπάται από το δήμο Ορεστασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραστάρι αποσπάται από το δήμο Ορεστασίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιάτι αποσπάται από το δήμο Ορεστασίου και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βαλτέτσι στον οικισμό Κανδρέβα

ΦΕΚ 4Α - 06/03/1857

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κανδρέβα στον οικισμό Μάναρης

ΦΕΚ 9Α - 31/03/1873

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μάναρης στον οικισμό Κανδρέβα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Παληόχουνη προσαρτάται στο δήμο Βαλτετσίου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μαυρογιάννη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Βαλτέτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτετσίου

Ο οικισμός Δώριζας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δώριζα

Ο οικισμός Αλύκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλύκας

Ο οικισμός Μάναρης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μάναρη

Ο οικισμός Κανδρέβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κανδρέβας

Ο οικισμός Πάπαρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πάπαρι

Ο οικισμός Κουτρομπούχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλτετσίου

Ο οικισμός Αραχαμίταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαλτετσίου

Ο οικισμός Κεραστάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλύκας

Ο οικισμός Παληόχουνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλύκας

Ο οικισμός Μανιάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μάναρη

Ο οικισμός Λιανός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μάναρη

Ο οικισμός Μπαρμπίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μάναρη

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πάπαρι

Κ. Βαλτετσίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλτέτσι από το δήμο Βαλτετσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κουτρομπούχι αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Αραχαμίταις αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 02/05/1919

Ο οικισμός Κουτρομπούχι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτρομπουχίου

ΦΕΚ 22Α - 10/02/1927

Ο οικισμός Αραχαμίταις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχαμιτών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαλτέτσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαλτετσίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv