ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γιοκαρέϊκων ή Μαγούλας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γιοκαρέϊκα ή Μαγούλα από το δήμο Τεγέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Γιοκαρέϊκων ή Μαγούλας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Γιοκαρέϊκα ή Μαγούλα της κοινότητας διορθώνεται σε Γιοκαραίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Γιοκαραίικων

Κ. Γιοκαραίικων (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Γιοκαρέϊκων ή Μαγούλας

ΦΕΚ 103Α - 13/04/1977

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γιοκαραίικα στον οικισμό Μαγούλα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαγούλας

Κ. Μαγούλας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 103Α - 13/04/1977

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γιοκαραίικων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γιοκαραίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv