ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βουνού (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βουνό από το δήμο Τεγέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Στρίγκος αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 260Α - 20/12/1913

Ο οικισμός Στρίγκος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρίγκου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουνό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv