ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γαρέας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βερζοβά

Ο οικισμός Λιθοβούνια προσαρτάται στο δήμο Γαρέας

Ο οικισμός Ρίζαις προσαρτάται στο δήμο Γαρέας

Ο οικισμός Μεϊμέταγα προσαρτάται στο δήμο Γαρέας

Ο οικισμός Μαυρίκι προσαρτάται στο δήμο Γαρέας

Ο οικισμός Μάνεσι προσαρτάται στο δήμο Γαρέας

Ο οικισμός Γιοκαρέϊκα ή Μαγούλα προσαρτάται στο δήμο Γαρέας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βερζοβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

Ο οικισμός Ρίζαις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Μεϊμέταγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Μαυρίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Γιοκαρέϊκα ή Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Λιθοβούνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορυθίου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μεϊμέταγα (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μεϊμέταγα από το δήμο Τεγέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μεϊμέταγα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαρέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Γαρέας

Κ. Γαρέας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μεϊμέταγα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γαρέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv