ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αλύκας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλύκα από το δήμο Βαλτετσίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κεραστάρι αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληόχουνη αποσπάται από το δήμο Βαλτετσίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 94Α - 02/05/1919

Ο οικισμός Κεραστάρι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερασταρίου

Ο οικισμός Παληόχουνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κερασταρίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Αλύκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αθήναιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αθηναίου

Κ. Αθηναίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αλύκας

ΦΕΚ 200Α - 20/10/1961

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από την κοινότητα Πάπαρη και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αθήναιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαλτετσίου

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βαλτετσίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv