ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μανθυρέας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βλαχοκερασιά

Ο οικισμός Αρβανιτοκερασιά προσαρτάται στο δήμο Μανθυρέας

Ο οικισμός Αλεποχώρι προσαρτάται στο δήμο Μανθυρέας

Ο οικισμός Γαρούνι προσαρτάται στο δήμο Μανθυρέας

Ο οικισμός Ζέλι προσαρτάται στο δήμο Μανθυρέας

Ο οικισμός Καπαρέλι προσαρτάται στο δήμο Μανθυρέας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Γαρούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Βλαχοκερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλτεζών

Ο οικισμός Αρβανιτοκερασιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλτεζών

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλτεζών

Ο οικισμός Ζέλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καλτεζών

ΦΕΚ 35Α - 25/08/1869

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Βλαχοκερασιά από το δήμο Καλτεζών και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Αρβανιτοκερασιά αποσπάται από το δήμο Καλτεζών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο Καλτεζών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζέλι αποσπάται από το δήμο Καλτεζών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Ζέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζελίου

Ο οικισμός Καπαρέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπαρελίου

Ο οικισμός Αρβανιτοκερασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρβανιτοκερασιάς

Ο οικισμός Αλεποχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλεποχωρίου

Ο οικισμός Βλαχοκερασιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλαχοκερασιάς

Ο δήμος καταργείται

Κ. Καπαρελίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καπαρέλι από το δήμο Μανθυρέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Καπαρέλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μανθυρέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μανθυρέας

Κ. Μανθυρέας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καπαρελίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μανθυρέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv