ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Εφύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κάτω Λουκάβιτσα

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Μουσούλη προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Δελίμπαλι προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Πυρί προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Καραλή προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Βελανίδι προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Ρουπακιά προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Σούλι προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

Ο οικισμός Μπαλί προσαρτάται στο δήμο Εφύρας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κάτω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Άνω Λουκάβιτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μουσούλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Δελίμπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Πυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Καραλή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Βελανίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Ρουπακιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο οικισμός Μπαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πηνειΐων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δελιμπαλίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δελίμπαλι από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μπέχρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λουκά

Ο οικισμός Χατζή προσαρτάται στην κοινότητα Δελιμπαλίου

Ο οικισμός Πυρί προσαρτάται στην κοινότητα Δελιμπαλίου

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Λαγανάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαγανά

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Ο οικισμός Δελίμπαλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Εφύρα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Εφύρας

Κ. Εφύρας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 56Β - 05/06/1921

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δελιμπαλίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Εφύρας (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 153Α - 17/04/1939

Ο οικισμός Χατζή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σιμοπούλου

16/10/1940

Ο οικισμός Πυρί της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πιρίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Εφύρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πιρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Εφύρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv