ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουλλόγλης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κούλλογλη από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Ο οικισμός Κούλλογλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Οινόη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Οινόης

Κ. Οινόης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 143Α - 17/04/1915

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουλλόγλης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Οινόης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ζάμπακας και προσάρτησή του στην κοινότητα Οινόης

19/03/1961

Ο οικισμός Ζάμπακας της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv