ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπουρδάνου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μπουρδάνον από το δήμο Πηνειΐων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τατάραλι αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από το δήμο Πηνειΐων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Τατάραλι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τατάραλι

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπουρδάνον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μηλιές

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μηλιών

Κ. Μηλιών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουρδάνου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μηλιών (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 36Α - 10/02/1933

Ο οικισμός Καλό Παιδί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ανθώνος

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Μηλιές της κοινότητας μετονομάζεται σε Βουλιαγμένη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Βουλιαγμένης

Κ. Βουλιαγμένης (Ηλείας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μηλιών

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουλιαγμένης

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γαβράκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Βουλιαγμένης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βουλιαγμένη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Ο οικισμός Γαβράκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πηνείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv