ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μελιγούς (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μελιγού από το δήμο Θυρέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Χασάνη Ρίζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιγούς

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Παλαιοπαναγίας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιγούς

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Χασάνη Ρίζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Αναστασία

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Παλαιοπαναγίας της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Μελιγού της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Χειμερινή Μελιγού και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιγούς

Αναγνώριση του οικισμού Ορεινή Μελιγού και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιγούς

14/03/1971

Ο οικισμός Αγία Αναστασία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χειμερινή Μελιγού της κοινότητας

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πόρτες και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιγούς

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Αναστασία και προσάρτησή του στην κοινότητα Μελιγούς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χειμερινή Μελιγού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Ο οικισμός Αγία Αναστασία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Ο οικισμός Ορεινή Μελιγού αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Ο οικισμός Πόρτες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv