ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λεωνιδίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λεωνίδιον από το δήμο Λιμναίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βασκίνα αποσπάται από το δήμο Λιμναίου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Καρυάς αποσπάται από το δήμο Λιμναίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Σίντζας και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεωνιδίου

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Λεωνιδίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεωνιδίου

16/05/1928

Ο οικισμός Παραλία Λεωνιδίου της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Πλάκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Λεωνιδίου

16/10/1940

Ο οικισμός Βασκίνα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 157Α - 02/08/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Λεωνιδίου

Δ. Λεωνιδίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 157Α - 02/08/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Λεωνιδίου

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Σίντζας του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Βοσκίνα και προσάρτησή του στο δήμο Λεωνιδίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Λάκκος και προσάρτησή του στο δήμο Λεωνιδίου

05/04/1981

Ο οικισμός Λάκκος του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λεωνίδιον του δήμου

Ο οικισμός Πλάκα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λεωνίδιον του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Βασιλείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνουπιά αποσπάται από την κοινότητα Κουνουπιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από την κοινότητα Μαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρί αποσπάται από την κοινότητα Μαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγάδι αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάρι αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φωκιανό αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανάκι αποσπάται από την κοινότητα Πλατανακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φυλάτικα αποσπάται από την κοινότητα Βλησιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλησιδιά αποσπάται από την κοινότητα Βλησιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελετά αποσπάται από την κοινότητα Πελετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από την κοινότητα Πελετών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πούλιθρα αποσπάται από την κοινότητα Πουλίθρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργούδιον αποσπάται από την κοινότητα Πουλίθρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαμπατική αποσπάται από την κοινότητα Πραγματευτή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα Πραγματευτή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πραγματευτής αποσπάται από την κοινότητα Πραγματευτή και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιτάλια αποσπάται από την κοινότητα Τσιταλίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Λεωνίδιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Κουνουπιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Πούλιθρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Χούνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Σαμπατική αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Βίγλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Βλησιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Πηγάδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Βοσκίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Λογγάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Πλατανάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Φωκιανό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Πυργούδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Μαρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Τσιτάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Πελετά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Αμυγδαλέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Φυλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Πραγματευτής αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο οικισμός Μονή Καρυάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv