ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αμαλιάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αμαλιάς από το δήμο Ελίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μαραθιάς και προσάρτησή του στην κοινότητα Αμαλιάδος

ΦΕΚ 37Α - 20/02/1924

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ελίσσης αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ελίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ελίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σεϊντέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου Ελίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αμαλιάδος

Δ. Αμαλιάδος (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 234Α - 23/09/1924

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αμαλιάδος

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Δ. Αμαλιάδος (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Τσιχλέϊκα του δήμου διορθώνεται σε Τσιχλαίικα

Το όνομα του οικισμού Μαραθιάς του δήμου διορθώνεται σε Μαραθέα

Ο οικισμός Σεϊντέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ελίσσης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Ο οικισμός Ασφαλακτόν αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμά και προσαρτάται στο δήμο

19/03/1961

Ο οικισμός Ασφαλακτόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσιχλαίικα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Ελίσσης και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κουρούτας και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Παλούκι και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Τσαφλέικα και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

Αναγνώριση του οικισμού Τσιχλέϊκα και προσάρτησή του στο δήμο Αμαλιάδος

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Δημητρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα Αμπελοκάμπου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυγείον αποσπάται από την κοινότητα Αυγείου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από την κοινότητα Γερακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από την κοινότητα Γερακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα αποσπάται από την κοινότητα Δαφνιωτίσσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από την κοινότητα Δουναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κερτεζέϊκα αποσπάται από την κοινότητα Δουναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δανίκα αποσπάται από την κοινότητα Δουναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Δουναιίκων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρούλαι αποσπάται από την κοινότητα Καρδαμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από την κοινότητα Κέντρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από την κοινότητα Κεραμιδιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονέρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιολάνθη αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστεραίικα αποσπάται από την κοινότητα Περιστερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασιδιάρης αποσπάται από την κοινότητα Ροβιάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από την κοινότητα Ροβιάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρωμέικα αποσπάται από την κοινότητα Ροβιάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ροβιάτα αποσπάται από την κοινότητα Ροβιάτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαβάλια αποσπάται από την κοινότητα Σαβαλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σώστιον αποσπάται από την κοινότητα Σωστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Χάβαρι αποσπάται από την κοινότητα Χαβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Χαβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάβαρι αποσπάται από την κοινότητα Χαβαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ήλιδα αποσπάται από την κοινότητα Αρχαίας Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων Ήλιδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ηλία Πηνηίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αμαλιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ήλιδας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κέντρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κασιδιάρης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σώστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Τσαφλέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Δανίκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ρωμέικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Σαβάλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ροβιάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αστεραίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πέρα Χάβαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Παλούκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Παραλία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αυγείον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Παλαιολάνθη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αμπελόκαμπος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Χάβαρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κουρούτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Καλύβια Ήλιδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ήλιδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Δουναίικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Δαφνιώτισσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Καλαθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Μαραθέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Πετρούλαι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ελίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Τσιχλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κάτω Κερτεζέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κολοκυθάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Κεραμιδιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο οικισμός Γεράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ήλιδας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv