ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θεισόας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δημητσάνα

Ο οικισμός Παληοχώρι προσαρτάται στο δήμο Θεισόας

Ο οικισμός Ράδος προσαρτάται στο δήμο Θεισόας

Ο οικισμός Ζυγοβίστι προσαρτάται στο δήμο Θεισόας

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Ζυγοβίστι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Θεισόας

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Ζυγοβίστι από το δήμο Θεισόας και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Ζέρζοβα αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγοβίστι αποσπάται από το δήμο Καλλιστούς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάτουνα αποσπάται από το δήμο Βουφαγίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρκος αποσπάται από το δήμο Βουφαγίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλογγός αποσπάται από το δήμο Βουφαγίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Βουφαγίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεστενά αποσπάται από το δήμο Βουφαγίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρούζες αποσπάται από το δήμο Βουφαγίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Αιμυαλών προσαρτάται στο δήμο Θεισόας

ΦΕΚ 6Α - 26/01/1876

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Δημητσάνης

Δ. Δημητσάνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 6Α - 26/01/1876

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Θεισόας

ΦΕΚ 187Α - 18/08/1904

Ο οικισμός Ζάτουνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βουφαγίων

Ο οικισμός Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφαγίων

Ο οικισμός Ζέρζοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφαγίων

Ο οικισμός Στρούζες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφαγίων

Ο οικισμός Τρεστενά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφαγίων

Ο οικισμός Βλογγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφαγίων

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφαγίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αιμυαλών του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Ζυγοβίστι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζυγοβιστίου

Ο οικισμός Δημητσάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δημητσάνης

Ο οικισμός Ράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζυγοβιστίου

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δημητσάνης

Ο δήμος καταργείται

Ο δήμος καταργείται

Κ. Δημητσάνης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δημητσάνα από το δήμο Δημητσάνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο Δημητσάνης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Αιμυαλών και προσάρτησή του στην κοινότητα Δημητσάνης

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καρκαλού και προσάρτησή του στην κοινότητα Δημητσάνης

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Δημητσάνας

Δ. Δημητσάνας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 143Α - 28/08/1992

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Δημητσάνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βλόγγος αποσπάται από την κοινότητα Ζατούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζάτουνα αποσπάται από την κοινότητα Ζατούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρκος αποσπάται από την κοινότητα Ζατούνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράδος αποσπάται από την κοινότητα Ράδου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ριζοσπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Ριζοσπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζοσπηλιά αποσπάται από την κοινότητα Ριζοσπηλιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζιγοβίστιον αποσπάται από την κοινότητα Ζιγοβιστίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσόπετρα αποσπάται από την κοινότητα Μελισσόπετρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Παναγίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Δημητσάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Γορτυνίας

Ο οικισμός Ράδος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Καρκαλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Βλόγγος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μελισσόπετρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μάρκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ριζοσπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Κάτω Ριζοσπηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ζάτουνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Ζιγοβίστιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο οικισμός Μονή Αιμυαλών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γορτυνίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv