ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μαινάλου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δαβιά

Ο οικισμός Ροϊνό προσαρτάται στο δήμο Μαινάλου

Ο οικισμός Τσελεπάκος προσαρτάται στο δήμο Μαινάλου

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Δαβιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Ροϊνό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο οικισμός Τσελεπάκος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ζαράκωβας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ζαράκωβα από το δήμο Φαλάνθου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Ζαράκωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαίναλον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαινάλου

Κ. Μαινάλου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ζαράκωβας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαίναλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαλάνθου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv