ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κατσίμπαλι (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κατσίμπαλι από το δήμο Γόρτυνος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καρβουνάρι αποσπάται από το δήμο Γόρτυνος και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κατσίμπαλι της κοινότητας διορθώνεται σε Κατσίμπαλης

Το όνομα του οικισμού Καρβουνάρι της κοινότητας διορθώνεται σε Καρβουνάρης

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κατσίμπαλη

Κ. Κατσίμπαλη (Αρκαδίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κατσίμπαλι

ΦΕΚ 190Α - 22/07/1976

Ο οικισμός Καρβουνάρης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καριταίνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσίμπαλης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γόρτυνος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv