ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αχουρίων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αχούρια από το δήμο Τεγέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σβωλέϊκα αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση αποσπάται από το δήμο Τεγέας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ομέρ Τσαούση της κοινότητας μετονομάζεται σε Άκρα

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Αχούρια της κοινότητας μετονομάζεται σε Στάδιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σταδίου

Κ. Σταδίου (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αχουρίων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Πυργαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σταδίου

19/03/1961

Ο οικισμός Πυργαίικα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Στάδιον της κοινότητας

Ο οικισμός Σβωλέϊκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Στάδιον της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Στάδιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Τεγέας

Ο οικισμός Άκρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Ο οικισμός Άγιος Σώστης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τεγέας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv