ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γαργαλιάνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γαργαλιάνοι από το δήμο Πλαταμώδους και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Κάναλος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαργαλιάνων

Αναγνώριση του οικισμού Λαγκούβαρδος και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαργαλιάνων

Αναγνώριση του οικισμού Χοχλαστή και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαργαλιάνων

Αναγνώριση του οικισμού Βρομονέριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Γαργαλιάνων

ΦΕΚ 159Α - 08/08/1944

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Γαργαλιάνων

Δ. Γαργαλιάνων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 159Α - 08/08/1944

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Γαργαλιάνων

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πρώτη (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Γαργαλιάνων

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Λαγκούβαρδος του δήμου μετονομάζεται σε Κρυσταλλοπηγή

19/03/1961

Ο οικισμός Πρώτη (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαραθοπόλεως

Ο οικισμός Κρυσταλλοπηγή του δήμου καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Πηγάδια και προσάρτησή του στο δήμο Γαργαλιάνων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ρίκια και προσάρτησή του στο δήμο Γαργαλιάνων

Αναγνώριση του οικισμού Βατιάς και προσάρτησή του στο δήμο Γαργαλιάνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από την κοινότητα Βάλτας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από την κοινότητα Λεύκης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαραθόπολις αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από την κοινότητα Μουζακίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλόκα Τριφυλίας αποσπάται από την κοινότητα Φλόκας Τριφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από την κοινότητα Πύργου Τριφυλίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρώτη (νησίς) αποσπάται από την κοινότητα Μαραθοπόλεως και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βρομονέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βατιάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Ρίκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πύργος Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Φλόκα Τριφυλίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μουζάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Γαργαλιάνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Βάλτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Κάναλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Χοχλαστή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Τραγάνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Μαραθόπολις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Τριφυλίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv