ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρδαμά (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρδαμάς από το δήμο Ελίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καρδαμά (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Ο οικισμός Ασφαλακτόν αποσπάται από την κοινότητα Κουκουβίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 22Α - 13/02/1947

Ο οικισμός Ασφαλακτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Πετρούλαι και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρδαμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καρδαμάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Ο οικισμός Πετρούλαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμαλιάδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv