ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κουκουβίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Κουκουβίτσα από το δήμο Ελίσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Ασφαλακτόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουκουβίτσης

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Κουκουβίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 364Α - 16/10/1931

Ο οικισμός Ασφαλακτόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καρδαμά

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Φραγκοπηδήματος και προσάρτησή του στην κοινότητα Κουκουβίτσης

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Κουκουβίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφή

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κορυφής

Κ. Κορυφής (Ηλείας)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κουκουβίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μονή Φραγκοπηδήματος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Ο οικισμός Κορυφή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv