ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρβελίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρβέλι από το δήμο Αλαγωνίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Εμιαλοί και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελίου

Αναγνώριση του οικισμού Χανάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελίου

ΦΕΚ 125Α - 21/05/1956

Ο οικισμός Χανάκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Καρβέλιον

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Νεοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Καρβελίου

ΦΕΚ 26Α - 17/02/1965

Ο οικισμός Νεοχώριον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Εμιαλοί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Καρβέλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Κάτω Καρβέλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv