ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βροχίτσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βροχίτσα από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Βροχίτσης (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 301Α - 29/08/1931

Ο οικισμός Βυτινέϊκα ή Μαλακάσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυτινέϊκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βροχίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv