ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αλποχωρίου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αλποχώρι από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Αλποχωρίου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Χανάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλποχωρίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καπανδρίτιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αλποχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χανάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Ο οικισμός Καπανδρίτιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Ο οικισμός Αλποχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ιαρδάνου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv