ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μυρτιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Τζόγιας

Ο οικισμός Ρώμεσι προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Μαλακάσι προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Κατσαρός προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Βούναργον προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Ξυλοκέρα προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Αλουποχώρι προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

Ο οικισμός Μυρτιά προσαρτάται στο δήμο Μυρτιάς

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Τζόγιας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Ρώμεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Μαλακάσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Βούναργον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Ξυλοκέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Αλουποχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο οικισμός Μυρτιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λετρίνων

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μυρτιάς (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μυρτιά από το δήμο Λετρίνων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καλακέϊκα αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από το δήμο Λετρίνων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 130Α - 12/06/1919

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας Λετρίνων αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ηλία Λετρίνων

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Σκαφιδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκαφιδιάς

Ο οικισμός Καλακέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαφιδιάς

Ο οικισμός Μονή Σκαφιδιάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκαφιδιάς

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Μυρτιάς (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Μυρτιά της κοινότητας διορθώνεται σε Μυρτέα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Μυρτέας

Κ. Μυρτέας (Ηλείας)

07/04/1951

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Μυρτιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μυρτέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύργου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv