ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λέϊκων (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λέϊκα από το δήμο Καλαμών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα αποσπάται από το δήμο Καλαμών και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κουταλά αποσπάται από το δήμο Αμφείας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 369Α - 29/11/1933

Ο οικισμός Κουταλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμών

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λέϊκα της κοινότητας διορθώνεται σε Λαίικα

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Λαιίκων

Κ. Λαιίκων (Μεσσηνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Λέϊκων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Σπιτάκια και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαιίκων

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Ξηροκάμπι και προσάρτησή του στην κοινότητα Λαιίκων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κατσαρέϊκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Ξηροκάμπι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Λαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Ο οικισμός Σπιτάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμάτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv